Kategoria: Artykuły Redakcyjne

10 000 godzin

Okazuje się, że żadna ilość ćwiczeń nie zrekompensuje braku naturalnego talentu. Ale są łatwiejsze drogi do spełnienia marzeń

17 sierpnia 1977, czterdzieści lat temu

Czterdzieści lat temu, tego dnia, Jayaprakash Narayan rozważał pomysł, że jeśli przywódcy grupy Phizo zgodzą się na przynależność Nagaland do Indii, wszystkie inne kwestie dotyczące specjalnych uprawnień i specjalnej pozycji będą mogły zostać omówione.

Diatryba i nieufność

Jeśli minister spraw wewnętrznych musi uciekać się do tej samej starej retoryki przeciwko przywódcom głównego nurtu J&K, co udało się osiągnąć w ciągu ostatniego roku?